Evello d.o.o.
IT CONSULTING & BUSINESS SERVICES

Evello d.o.o je neovisna konzultantska tvrtka usmjerena prema pružanju usluga operativnog i strateškog savjetovanja vezanog uz unaprjeđenje poslovanja i razvoj informacijskih sustava.

ISO 9001:2008

Tvrtka Evello d.o.o. uspješno je obnovila certifikat sustava za upravljanje kvalitetom u sukladnosti sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i time potvrdila visok stupanj kvalitete isporuka. Više >>

Više >>

politika kvalitete


Poslovni uspjeh organizacije Evello d.o.o. počiva na pružanju usluga IT i poslovnog savjetovanja na domaćem i svjetskom tržištu,  te kao posljedica njihove primjene osiguranje ispunjenja zahtjeva klijenata, osiguranje rasta poduzeća, poboljšanje učinkovitosti poslovanja partnera i samih kompanija koje su se odlučile za poslovnu suradnju s organizacijom Evello d.o.o.

Ovom odredbom Evello d.o.o. definira ovu odluku kao stratešku odluku organizacije te se obvezuje na uspostavu sustava za upravljanje kvalitetom kako bih zadovoljili kriterije zahtjeva klijenata te zahtjeve potrebnih zakonskih regulativa. Obvezujemo se na uspostavu, dokumentiranje, uvođenje te konstantno unapređivanje sustava za upravljanje kvalitetom te njegove učinkovitosti kako bih našim klijentima pružili kvalitetniju uslugu odnosno pružili kvalitetniji proizvod.

Evello d.o.o. se obvezuje na uvođenje procesnog pristupa načina rada opisanom normom, da bi putem razvoja, primjene te poboljšanja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom povećali zadovoljstvo klijenata ispunjavanjem njihovih zahtjeva.

Uprava se obvezuje da će osigurati kontinuirano nadziranje procesa, te potrebne resurse za nesmetano provođenje sustava za upravljanje kvalitetom u cilju poboljšanja kvalitete usluga te učinkovitog djelovanja svih dijelova organizacije.

Sustav upravljanja kvalitetom je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s poslovodstvom, imaju obvezu:

  • Zadovoljavati zahtjeve i potrebe klijenata,
  • Zadovoljavati zakone i obvezujuće propise,
  • Postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima,
  • Neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka i poslovnih procesa.