Evello d.o.o.
IT CONSULTING & BUSINESS SERVICES

Evello d.o.o je neovisna konzultantska tvrtka usmjerena prema pružanju usluga operativnog i strateškog savjetovanja vezanog uz unaprjeđenje poslovanja i razvoj informacijskih sustava.

ISO 9001:2008

Tvrtka Evello d.o.o. uspješno je obnovila certifikat sustava za upravljanje kvalitetom u sukladnosti sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i time potvrdila visok stupanj kvalitete isporuka. Više >>

Više >>

Nadzor i osiguranje kvalitete projekata


Savjetodavne usluge vezane uz nadzor i osiguranje kvalitete projekata definiramo kroz niz utvrđenih faza i aktivnosti nužnih za kvalitetno obavljanje usluga.

Ključne faze i aktivnosti pri vođenju projekata:
 1. Nadzor rada na projektu
  Uključuje usluge praćenja i upravljanja napretkom projekta kako bi se uspješno postigli ciljevi definirani planom upravljanja projektom, gdje se uspješnost projekta prati u odnosu na opseg, terminski plan, troškove resurse, kvalitetu i rizike.
   
 2. Nadzor nad opsegom projekta
  Uključuje usluge kontrole i upravljanja promjenama u opsegu projekta/proizvoda.
   
 3. Nadzor provedbe terminskog plana
  Uključuje usluge praćenja statusa projekta sa ciljem ažurne kontrole i upravljanja promjenama terminskog plana.
   
 4. Nadzor nad troškovima
  Uključuje usluge praćenja statusa projekta sa ciljem ažurne kontrole i upravljanja promjenama plana plaćanja.
   
 5. Planiranje kvalitete
  Uključuje usluge izrade plana upravljanja kvalitetom, određivanje zahtjeva prema kvaliteti i primjenjivih normi kvalitete koje se postavljaju za projekt/proizvod kao i određivanje načina dokazivanja sukladnosti (metrike i kontrolni popisi).
   
 6. Kontrola kvalitete
  Uključuje usluge praćenja kvalitete projekta/proizvoda tijekom životnog ciklusa definiranim planom upravljanja kvalitete.
   
 7. Osiguranje kvalitete
  Uključuje usluge praćenja rezultata kontrole kvalitete i zahtjeva prema kvaliteti sa ciljem osiguranja primjene odgovarajućih normi i zahtjeva.
   
 8. Nadzor i savjetovanje za primopredaju
  Uključuju usluge savjetovanja pri primopredajnim postupcima, pripremu listi provjera, vrednovanje primopredajnih roba i usluga.