Evello d.o.o.
IT CONSULTING & BUSINESS SERVICES

Evello d.o.o je neovisna konzultantska tvrtka usmjerena prema pružanju usluga operativnog i strateškog savjetovanja vezanog uz unaprjeđenje poslovanja i razvoj informacijskih sustava.

ISO 9001:2008

Tvrtka Evello d.o.o. uspješno je obnovila certifikat sustava za upravljanje kvalitetom u sukladnosti sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i time potvrdila visok stupanj kvalitete isporuka. Više >>

Više >>

Uspostava sustava za upravljanje ICT imovinom


Svrha uspostave sustava za upravljanje ICT imovinom se očituje ostvarenjem  definiranih ciljeva:
 1. Smanjenjem troškova ICT i povezane imovine
 2. Smanjenjem rizika od zakonskih prekršaja
 3. Smanjenjem troškova zbog bolje pregovaračke pozicije s dobavljačima
 4. Smanjenje rizika prekida ili smanjenja kvalitete IT servisa
 5. Osigurati dodatne stručne resurse za podršku i održavanje ICT sustava i licenci na lokaciji korisnika.
 6. Uspješna integracija sustava za upravljanje ICT imovinom unutar poslovnog subjekta, organizacije provodi se na sistematičan i pragmatičan način.
 
Uspostava  sustava provodi se kroz određen broj zavisnih koraka, čiji rezultat očitujemo kroz uspostavu funkcionalnosti sustava za upravljanje ICT imovinom.

Faza 1 – Inicijalna snimka stanja
Stvaranje osnovne slike o broju osobnih i serverskih računala i vrstama instaliranog softvera.
 • Prikupljanje informacija o postojećem softveru, hardveru
 • Prikupljanje informacija o ključnim IT servisima
 
Faza 2 – Detaljna snimka stanja
 
Stvaranje detaljne snimke o instaliranom softveru.
 • Popisivanje licenci na osobnim računalima
 • Popisivanje softverskih licenci
 • Popisivanje osobnih računala, servera, pisača i ostale mrežne opreme
 • Analiza stvarnog broja korisnika po sustavima
 • Pregled licenčnih ugovora
 • Usporedba stvarnog stanja i nabavljenih licenci.
 
Faza 3 – Uvođenje sustava za upravljanje licencama

Ovisno o rezultatima prve dvije faze predložit će se i implementirati rješenje za upravljanje i održavanje licencama.
 • Definiranje modela podataka koje je potrebno pratiti za softver i hardver,
 • Proceduru punjenja podataka za softver i hardver sa prijedlogom kontrolnih aktivnosti koje trebaju osigurati glavne ciljeve uspješnog sustava za upravljanje software imovinom
 
Faza 4 - Optimizacija

U sklopu optimizacije predložiti ćemo optimalni model licenciranja i broja licenci sa ciljem ostvarenja ušteda i zadovoljenja zakonskih normi.
 • Evidencija softvera za koje je kupljena licenca i plaća se održavanje,
 • Evidencija softvera za koje se plaća najam, a ne vlasništvo licence.
 • Analiza modela licenciranja u ovisnosti o realnoj situaciji i preporuke može li se drugačijim modelom licenciranja ostvariti ušteda
 • Analiza postojeće ICT opreme i preporuke o mogućim uštedama ovisno o broju korisnika i stvarnim potrebama poslovnog sustava.