Evello d.o.o.
IT CONSULTING & BUSINESS SERVICES

Evello d.o.o je neovisna konzultantska tvrtka usmjerena prema pružanju usluga operativnog i strateškog savjetovanja vezanog uz unaprjeđenje poslovanja i razvoj informacijskih sustava.

ISO 9001:2008

Tvrtka Evello d.o.o. uspješno je obnovila certifikat sustava za upravljanje kvalitetom u sukladnosti sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i time potvrdila visok stupanj kvalitete isporuka. Više >>

Više >>

Savjetovanje vezano uz unapređenje procesa upravljanja prodajom


Tko su korisnici naše usluge? Tvrtke koje već imaju organizirane prodajne odjele potencijalni su korisnici ovakve usluge. Stručnim, neovisnim i vanjskim pogledom na Vašu prodajnu organizaciju možemo pronaći uska grla i probleme u prodaji. Korištenjem našeg iskustva, znanja i alata prodaje prodavači se fokusiraju na poslovne prodajne prilike/prioritete/ključne kupce koji donose profit Vašoj tvrtki. Uvođenjem modernih elemenata primjenjive teorije u praksi (poput Balancedscorecarda, Porter analiza, SWOT analiza…) pomažemo pri definiranju prodajnih pokazatelja (KPI-Key performance Indicators) koji utječu na ukupan rezultat prodaje Vaše tvrtke. S velikom pažnjom definiramo i uvodimo matricu znanja u prodajni odjel te na taj način podižemo razinu kompetencija djelatnika prodaje za lakše dostizanje prodajnih ciljeva.

 

Strukturiran i sistematičan pristup kupcima s povećanjem efikasnosti i produktivnosti svojih prodajnih snaga očekivani je cilj svakog menadžera prodaje i direktora/menadžmenta tvrtke. Definiranjem i postavljanjem prodajnih ciljeva i njihovim usklađenjem sa strategijom tvrtke dogovaramo opseg naše usluge. Optimizacijom i poboljšanjem organizacije prodaje usmjeravamo prodajne aktivnosti i definiramo područja odgovornosti, te obaveze za svakog djelatnika prodaje. Uz dnevni operativni rad Evello konzultanata, s Vašim djelatnicima prodaje provodimo dogovoreni opseg naše usluge kroz odjel i tvrtku prema Vašim kupcima. Vrlo bitan cilj ovakvog savjetovanja je kroz dnevni operativni rad dati konkretne odgovore na dnevne probleme s kojima se Vaši djelatnici prodaje susreću. Zajedničkim posjetima vašim klijentima te prisustvovanju na sastancima prodaje naši konzultanti steći će uvid u prodajne procese, način rada prodaje i aktivnosti djelatnika prodaje.

 

Naša usluga poslovnog savjetovanja u prodaji sastoji se od tri ključna područja:

 

1. Organizacija prodaje i prodajnih resursa:

 

Teme: organizacija i strategija prodaje, izrada plana prodaje (financijski, korisnički, interni aspekt te aspekt školovanja djelatnika prodaje), definiranje procesa prodaje, izrada troškovnika prodaje, prognoza prodaje, planiranje aktivnosti, upravljanje prodajnim prilikama i njihovo strukturiranje, modeli prodaje, razrada i poboljšanje procesa prodaje, realizacija i provođenja plana prodaje, definiranje ključnih kupaca i izrada poslovnog plana za ključne kupce, prodaja rješenja i projekata, prodaja ključnim kupcima, upravljanje post-prodajnim procesom i uslugama

 

2. Osobni Coaching djelatnika prodaje:

 

Teme: izrada osobnih planova, definiranje prodajnih i osobnih ciljeva, provođenje definiranih prodajnih procesa u dnevnom radu, upravljanje vremenom, sastancima i prioritetima, praktično provođenje vještina pregovaranja, ugovaranja i prezentiranja, upravljanje „konfliktima“, rješavanje reklamacija, razvijanje kreativnosti i konzultantskog pristupa prodaji

 

3. Edukacija prodaje

 

Organizacija školovanja, tečajevi i seminari za pojedina poslovna područja... (više u nastavku)