Evello d.o.o.
IT CONSULTING & BUSINESS SERVICES

Evello d.o.o je neovisna konzultantska tvrtka usmjerena prema pružanju usluga operativnog i strateškog savjetovanja vezanog uz unaprjeđenje poslovanja i razvoj informacijskih sustava.

ISO 9001:2008

Tvrtka Evello d.o.o. uspješno je obnovila certifikat sustava za upravljanje kvalitetom u sukladnosti sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i time potvrdila visok stupanj kvalitete isporuka. Više >>

Više >>

Izrada IS strategije


Investicije u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija pokreću unaprjeđenja i inovacije u području usluga i rješenja, potiču redizajn poslovnih procesa, te vode unaprjeđenju poslovanja.

Izrada IS strategije koja omogućava ovu transformaciju je temeljni korak koji korisniku osigurava postizanje maksimalne vrijednosti svoje investicije. 

Evello pruža usluge profesionalnog savjetovanja u razvoju IS strategije usklađujući tehnologiju i poslovne ciljeve što u konačnici rezultira smanjenjem troškova (total cost of ownership - TCO) i značajnim povratom ulaganja u ICT infrastrukturu (return of investment - ROI).

Koraci u izradi IS strategije su sljedeći:
 

Pokretanje projekta, određivanje ciljeva i opsega projekta

 

Analiza poslovanja

Analiza poslovanja, definiranje vizije poslovanja, analiza zahtjeva tržišta i situacije.

Određivanje ključnih poslovnih procesa i metrika uspješnosti poslovanja po poslovnim funkcijama.

 

Analiza rada IS

Detaljna analiza trenutnog stanja informacijskog sustava (organizacija rada IS-a, aplikativna podrška poslovnim procesima, analiza infrastrukture, ...)

Dokumentiranje i procjena stanja IS (‘IS scorecard’, COBIT).

 

Definiranje ciljeva budućeg IS

Razvoj vizije i misije IS, određivanje ciljeva i strategija IS .

Određivanje metrika uspješnosti IS, procjena poslovne vrijednosti .

Razvoj plana IS i definiranje IS projekata.

 

Preporuke i plan za implementaciju

Sumiranje analiza, troškova, koristi, rizika, utjecaja na poslovanje, financijska analiza.

Procjena rizika, donošenje plana za njihovo upravljanje, procjena razine spremnosti organizacije za promjenu.

Definiranje projekata IS-a i preporuke.