Evello d.o.o.
IT CONSULTING & BUSINESS SERVICES

Evello d.o.o je neovisna konzultantska tvrtka usmjerena prema pružanju usluga operativnog i strateškog savjetovanja vezanog uz unaprjeđenje poslovanja i razvoj informacijskih sustava.

ISO 9001:2008

Tvrtka Evello d.o.o. uspješno je obnovila certifikat sustava za upravljanje kvalitetom u sukladnosti sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i time potvrdila visok stupanj kvalitete isporuka. Više >>

Više >>

Izrada strategije i planova za neprekidnost poslovanja (BCM)


Kroz našu uslugu izrade strategije i planova za neprekidnost poslovanja te podršku u njihovom kontinuiranom testiranju, održavanju i unaprjeđenju, nudimo vam mogućnost planiranja i upravljanja izvanrednim situacijama, pokretanja alternativnog odvijanja poslovnih procesa u slučaju potrebe, te što brži oporavak poslovanja. Pri tome pod terminom „izvanredna situacija“, osim velikih nepogoda (npr. požari, potresi, poplave i slično), podrazumijevamo i bilo kakve druge događaje koji mogu uzrokovati prekide poslovanja (npr. prekid opskrbe energijom, padovi računalnih i mrežnih sustava, prekid pružanja usluge od strane dobavljača i slično) koji imaju direktan utjecaj na odvijanje poslovanja, odnosno uzrokuju gubitke za poslovanje.

Naša usluga se sastoji od niza koraka i aktivnosti:

Analiza (definiranje ključnih poslovnih procesa; procjena utjecaja prekida poslovnih procesa na poslovanje; definiranje rizika)

Dizajn rješenja (definiranje strategije za neprekinutost poslovanja; izrada planova za umanjene posljedica štete te planova oporavka poslovnih procesa)

Implementacija rješenja (implementacija rješenja i procedura definiranih u fazi dizajna rješenja)

• Testiranje implementiranih rješenja i procedura te njihovo prihvaćanje od strane naručitelja (nakon inicijalnog testiranja provode se redovita periodička testiranja, na primjer polugodišnje ili godišnje testiranje),

Održavanje i unaprjeđenje rješenja - sve prikupljene informacije i definirani planovi moraju biti ažurni i pravovaljani te se u tom cilju provodi redovito održavanje (ažuriranje) i provjera informacija, provjera tehničkih rješenja, provjera procedura oporavka te praćenje i rješavanje problema identificiranih u fazi inicijalnog ili redovitog (periodičkog) testiranja

Ovom uslugom pomažemo vam uspostaviti sustav koji u slučaju bilo kakvih izvanrednih događaja osigurava funkcioniranje ključnih poslovnih procesa.